System biblioteczny

Ze środków projektu Biblioteka Cyfrowa „Świat Morskich Publikacji” zakupiono system biblioteczny ALEPH, który posiada większość bibliotek naukowych Szczecina. Jest to nowoczesny system biblioteczny pozwalający na integrację katalogów i zbiorów danych z innymi bibliotekami w kraju i za granicą.
   Z racji tego, że system ten jest zintegrowany z innymi systemami bibliotecznymi, także wyszukiwanie w katalogach naukowych bibliotek szczecińskich będzie możliwe przy pomocy wyszukiwarki METALIB. Ponadto system biblioteczny daje następujące  możliwość:

  • możliwość zamawiania lub rezerwowania pozycji oraz przedłużania terminu wypożyczenia w trybie on-line w trakcie sesji wyszukiwawczej poprzez Internet,
  • sprawdzania własnego  konta bibliotecznego (ilość wypożyczonych książek, terminy  zamówień  i  zwrotów),
  • przeszukiwanie katalogów  biblioteki (książek, czasopism, artykułów, zbiorów elektronicznych, prac dyplomowych studentów AM, publikacji pracowników AM),
  • wyszukiwanie wg. autorów, tytułów, haseł przedmiotowych, ISBN oraz słów występujących w różnych elementach opisu,
  • system tworzy listę wyników wyszukiwania. Lista ta może być wykorzystywana w dalszym wyszukiwaniu, drukowana, zapisywana na dysk lub wysyłana pocztą elektroniczną,
  • możliwość bezpośredniego dostępu do konkretnego opisu bibliograficznego, opisu egzemplarzy danej pozycji będących w zasobach biblioteki, wykazu posiadanych numerów czasopisma oraz do karty czytelnika.
   Niebagatelną pomocą dla samych bibliotekarzy jest możliwość przejmowania rekordów opisów bibliograficznych z innych bibliotek, co niewątpliwie skraca czas opracowania zbiorów. Systemu biblioteczny ALEPH niewątpliwie zwiększył możliwości współpracy z innymi bibliotekami, co w konsekwencji spowodowało podniesienie rangi Biblioteki Głównej AM w skali regionu i kraju.
Strona systemu bibliotecznego