Biblioteka Cyfrowa Świat Morskich Publikacji

Do gromadzenia i udostępniania publikacji w formie cyfrowej zainstalowano oprogramowanie d’Libra, służące do budowy profesjonalnych repozytoriów obiektów cyfrowych. System ten jest obecnie najpopularniejszym systemem, szeroko stosowanym w cyfrowych bibliotekach w Polsce.
    
   Zasoby Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji są dostępne bez specjalnego logowania przez Internet. Większość zbiorów znajdujących się tu dostępna jest online w Internecie, jednak część ze względu na ochronę praw autorskich dostępna jest wyłącznie z komputerów znajdujących się w Czytelni Multimedialnej lub też i IP Uczelni.
Zasób Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji został podzielony na 8 dużych kolekcji tematycznych:

 1. Nauka i dydaktyka
 2. Bazy Portale Linki
 3. Marynistyka i Żeglarstwo
 4. Z życia Akademii Morskiej w Szczecinie
 5. Bibliografie
 6. E-czytelnia
 7. Dzieje gospodarki morskiej
 8. Artykuły
W ramach tych kolekcji znajdują się:
 • wydawnictwa ciągłe,
 • skrypty, podręczniki i materiały dydaktyczne,
 • dorobek naukowy pracowników Akademii Morskiej i innych uczelni związanych z gospodarką morską,
 • materiały konferencyjne,
 • doktoraty,
 • artykuły z czasopism,
 • artykuły zamawiane do Biblioteki Cyfrowej Świat Morskich Publikacji
 • adresy portali i stron internetowych powiązanych z gospodarką morską,
 • aktywne linki dostępu do baz IMO i EMSA,
 • bazy morskie,
 • fotografie  itp.
   Udostępniając publikacje w formie cyfrowej zapewniamy naukowcom, studentom i wszystkim zainteresowanym szeroki i szybki dostęp do literatury naukowej, wymiany myśli i doświadczeń. Jest to również promocja dorobku naukowego.
Strona biblioteki cyfrowej Świat Morskich Publikacji - smp.am.szczecin.pl